12 квітня 2013

 

 

ЗВІІТ 

про періодичне відстеження результативності розпорядження голови Новгород-Сіверської районної державної адміністрації у 2021. році