21 січня 2021

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік:

 

Код програми

Назва бюджетної програми місцевого бюджету

Додаток (вкладення)

0210180

Інша діяльність у сфері державного управління

Паспорт

0213112

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Паспорт

0213032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

Паспорт

0213104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Паспорт

0218831

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

Паспорт
0217110 Реалізація програм в галузі сільського господарства Паспорт