20 січня 2020

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік:

 

Код програми Назва бюджетної програми місцевого бюджету Додаток (вкладення)
0210180 Інша діяльність у сфері державного управління Паспорт
0215011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Паспорт
0213133 Інші заходи та заклади молодіжної політики Паспорт
0213112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Паспорт
0217110 Реалізація програм в галузі сільського господарства Паспорт
0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Паспорт

0217610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Паспорт
0218831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Паспорт
0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Паспорт 
0213123 Заходи державної політики з питань сім'ї Паспорт
0213122 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків Паспорт
0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення Паспорт
0213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді Паспорт
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Паспорт 
0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітпрної допомоги)

Паспорт

0213104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Паспорт

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва Паспорт 
1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтв Паспорт 
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

Паспорт

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Паспорт

0216082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Паспорт бюджетної програми 0216082 ЦПМСД від 17.11.20.

Паспорт бюджетної програми 0216082 від 22.10.20 ЦРЛ.

0217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Паспорт 
0210191 Проведення місцевих виборів Паспорт