31 січня 2019

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік:

 

Код програми Назва бюджетної програми місцевого бюджету Додаток (вкладення)
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек ПАСПОРТ
1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів ПАСПОРТ
1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва ПАСПОРТ
1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтв Паспорт
0210180 Інша діяльність у сфері державного управління Паспорт
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Паспорт
0212111 Первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Паспорт
0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Паспорт
0213104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Паспорт
0213121 Утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   Паспорт
0217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Паспорт
0213112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Паспорт
0213122 Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві та протидію торгівлі людьми Паспорт
0213123 Комплексна районна програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року Паспорт
0213133 Підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики в регіоні Паспорт
0213242 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги Паспорт
0215011 Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту Паспорт
0217110 Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Новгород-Сіверського району Чернігівської області на 2016-2020 роки Паспорт
0217610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Паспорт
0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Паспорт
0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення Паспорт
0218831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Паспорт
0216082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства Паспорт