22 лютого 2012

Інформація про звернення

до архівного відділу районної державної адміністрації

за 6 місяців 2022 року

 

За І півріччя  2022 року до архівного відділу районної державної адміністрації  надійшло 198 запитів від фізичних та юридичних осіб, з них – 115 соціально-правових запитів, 64 майнових, 19 тематичних.

З позитивним результатом виконано  171 запит,  надано 27 негативних відповідей, зумовлених відсутністю необхідної заявникам інформації в архівних документах та з рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів.

В І кварталі 2022 року спостерігалась тенденція збільшення майнових запитів,які стосувались підтвердження надання в користування земельних ділянок. Так, 61 із 156 запитів за І квартал поточного року складали саме майнові запити, а це 39%.  У ІІ кварталі 2022 році майнових запитів було тільки 3. Зниження кількості майнових запитів пов’язано із закриттям реєстрів, яке викликано введенням воєнного стану на території нашої держави.

У ІІ кварталі 2022 році переважали соціально-правові запити, більшість питань, які порушувались, стосувались  реорганізації колгоспів та встановленого мінімуму  вихододнів.

На особистий прийом до начальника архівного відділу районної державної адміністрації звернулося 177 громадян. Заявників цікавили питання підтвердження  трудового стажу для отримання пенсії, видача копії рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, реорганізація колгоспів, повторної видачі втрачених документів про народження, смерть, реєстрації та розірвання шлюбу. На всі звернення були надані вичерпні відповіді.

Протягом 6 місяців 2022 року  на адресу архівного відділу районної державної адміністрації  скарги щодо  порушення строків виконання запитів або щодо необґрунтованої   відмови у наданні інформації заявникам – не надходили. Всі звернення були розглянуті без порушень термінів.

 

Наталія Півень, начальник архівного відділу районної державної адміністрації

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ АРХІВНОЇ ДОВІДКИ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТРУДОВОГО СТАЖУ

 

 

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про звернення громадян», запити за документами архівного відділу розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження; ті, що не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання; у разі неможливості надати необхідну інформацію у місячний термін він може бути подовжений до 45 днів.

Архівна довідка – підготовлений за запитом громадянина та офіційно засвідчений документ, що має юридичну силу і містить інформацію про предмет запиту на підставі архівних документів.

Архівна довідка складається за встановленою формою на бланку архівного відділу райдержадміністрації за підписом начальника архівного відділу, та гербовою печаткою архівного відділу. У тексті архівної довідки не дозволяється робити підчистки та виправлення, не дозволяються коментарі, власні висновки виконавця за змістом документів, на підставі яких складена довідка.


 

Наталія Півень, начальник архівного відділу районної державної адміністрації