22 лютого 2012

Інформація про звернення

до архівного відділу районної державної адміністрації

протягом 2022 року

 

Протягом 2022 року до архівного відділу надійшло 310 запитів, з яких 35 тематичного, 92 – майнового, 183 соціально-правового характеру. В тематичних запитах порушувались питання перейменування вулиць в населених пунктах району, присвоєння номерів будинкам, реорганізації та ліквідації навчальних закладів, в майнових  -  виділення земельних ділянок під будівництво, надання земельних ділянок у власність, розпаювання земель.  Соціально-правові стосувались реорганізації колгоспів, прийняття в члени колгоспу, підтвердження стажу роботи в колгоспі, встановлення мінімуму вихододнів в колгоспі, участі у виборах.  89% запитів вирішено позитивно.

На особистий прийом до начальника архівного відділу районної державної адміністрації звернулося 243 громадянина. Заявників цікавили питання підтвердження  трудового стажу для отримання пенсії, видача копії рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, реорганізація колгоспів, повторної видачі втрачених документів про народження, смерть, реєстрації та розірвання шлюбу. На всі звернення були надані вичерпні відповіді.

. Користувачів, які працювали з архівними документами безпосередньо в архіві цікавили рішення органів місцевого самоврядування, що стосувались перейменування вулиць, передачі майна до комунальної власності, надання земельних ділянок у власність, реорганізації колгоспів у колективні господарства, виробничі кооперативи та товариства.

Протягом  2022 року  на адресу архівного відділу районної державної адміністрації  скарги щодо  порушення строків виконання запитів або щодо необґрунтованої   відмови у наданні інформації заявникам – не надходили. Всі звернення були розглянуті без порушень термінів.

 

Наталія Півень, начальник архівного відділу районної державної адміністрації

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ АРХІВНОЇ ДОВІДКИ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТРУДОВОГО СТАЖУ

 

 

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про звернення громадян», запити за документами архівного відділу розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження; ті, що не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання; у разі неможливості надати необхідну інформацію у місячний термін він може бути подовжений до 45 днів.

Архівна довідка – підготовлений за запитом громадянина та офіційно засвідчений документ, що має юридичну силу і містить інформацію про предмет запиту на підставі архівних документів.

Архівна довідка складається за встановленою формою на бланку архівного відділу райдержадміністрації за підписом начальника архівного відділу, та гербовою печаткою архівного відділу. У тексті архівної довідки не дозволяється робити підчистки та виправлення, не дозволяються коментарі, власні висновки виконавця за змістом документів, на підставі яких складена довідка.


 

Наталія Півень, начальник архівного відділу районної державної адміністрації