14 травня 2019

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» Ви можете повідомити про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень зазначеного Закону працівниками Новгород-Сіверської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів керівнику або уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації.

Повідомлення (в тому числі анонімне) підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стала відома Вам у зв’язку з трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання, або участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання та містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені, а також підкріплені доказами.

 

Повідомлення повинне містити наступну інформацію:

1. Прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон та адресу особи, що надає інформацію (викривача) (може не зазначатись у разі подання анонімного повідомлення).

2. Текст повідомлення про порушення посадовою особою встановлених Законом вимог, заборон, обмежень має  містити  інформацію про обставини та склад правопорушення, місце і час його вчинення, особу,  яка вчинила правопорушення, її посаду та місце роботи, інші відомості, які можуть бути перевірені.

Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.

 

Контакти, за якими можна здійснити повідомлення:

Колупайко Маргарита Володимирівна - головний спеціаліст юридичного віділу апарату районної державної адміністрації - уповноважена особа районної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції

Адреса:  вул. Майстренка, 6, м. Новгород-Сіверський, 16000.

У разі направлення повідомлення з використанням засобів поштового зв’язку рекомендується робити позначку: «Про корупцію».

Телефон: (04658) 3-12-13 режим роботи телефонної лінії: понеділок-п'ятниця, з 8.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00, окрім святкових та неробочих днів.

E-mail: novgadm_zv@cg.gov.ua

Розгляд повідомлень про корупцію проводиться у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

ПАМ’ЯТКА щодо етичної поведінки в Новгород-Сіверській районній державній адміністрації

ПАМЯТКА щодо права викривача на вторинну правову допомогу

ПАМ’ЯТКА щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допом

ПАМ’ЯТКА щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача

 

Шановні посадові особи районної державної адміністрації - державні службовці категорії "Б"!

 

Зверніть увагу, що окремі суб’єкти декларування зобов’язані подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, якщо такі відбулися протягом року. Це передбачено останніми змінами статті 52 Закону України "Про запобігання корупції".

Отже, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають суб’єкти декларування:

  • які займають відповідальне та особливо відповідальне становище;
  • які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

Відповідно до переліку службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, зазначеного у Примітці до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції", до таких осіб зараховуються особи, посади яких належать до посад державної служби категорії “А” або “Б”.

 

 

Повідомлення подається протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку.

Спосіб подачі повідомлень – вони подаються винятково в електронній формі та публікуються на сайті реєстру декларацій. Водночас не можна подавати виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

23/10/2020

 

 

 

 

 

 

Доповідна записка про обмеження у роботі посадових осіб, які є кандидатами у виборчому процесі 2020 року

 

 

Про конфлікт інтересів

 

 

Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю від 13 лютого 2020 року