06 червня 2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації

від 24 листопада 2017 року № 743


Порядок
доступу до публічної інформації
у районій державній адміністрації

 

Всі запити на публічну інформацію, що надходять до районної державної адміністрації (у тому числі електронною поштою), реєструються сектором діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми, згідно з додатком.

 

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

 

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених у статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

 

Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, заступнику голови районної державної адміністрації або керівнику апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в загальному відділі та контролю аппарату районної державної адміністрації і надсилається адресатові.

 

Районна державна адміністрація надає відповідь на інформаційний запит не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ, інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

 

Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.