13 липня 2016

ПЛАН

заходів з виконання антикорупційної програми Чернігівської обласної державної адміністрації в Новгород-Сіверській районної державної адміністрації


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Зміст заходів Програми з виконання завдання Відповідальні за виконання Строк виконання Очікуваний результат від виконання заходу
1. Засади запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми 1.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед державних службовців районної державної адміністрації щодо заборон і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством та щодо відповідальності за корупційні правопорушення і правопорушення, пов’язані з корупцією Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації постійно Зменшення випадків скоєння державними службовцями корупційних правопорушень
------------- 1.2. Забезпечувати виконання правил етичної поведінки державними службовцями Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації постійно Недопущення порушення правил етичної поведінки
-------------- 1.3. Проводити аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення вимог антикорупційного законодавства Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації постійно Зменшення випадків скоєння державними службовцями корупційних правопорушень
2. Взаємодія та комунікація з громадськістю при прийнятті управлінських рішень 2.1. Вживати заходів для покращання взаємодії з інститутами громадянського суспільства в частині проведення консультацій з громадськістю при прийнятті рішень з актуальних питань району, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації постійно Створення прозорої системи прийняття управлінських рішень
----------- 2.2. Забезпечувати проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів районної державної адміністрації щодо запобігання корупційним ризикам Юридичний відділ апарату облдержадміністрації постійно Підвищення якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя
3. Заходи щодо усунення виявлення корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання 3.1.Забезпечити дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації постійно Підвищення рівня об’єктивності та прозорості прийняття органами державної влади рішень недопущення корупційних проявів серед державних службовців
4. Сприяти викривачам та іншим особам, які повідомляють про вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень 4.1. Забезпечення умов для отримання повідомлень від громадян, працівників підпорядкованих підрозділів районної державної адміністрації через телефонну лінію, офіційний веб-сайт районної державної адміністрації, засоби електронного зв’язку про факти корупційних правопорушень Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації постійно Запобігання та виявлення, недопущення вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією
---------- 4.2. Контроль за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та достовірністю поданих відомостей Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації постійно Підвищення прозорості владних інституцій на районному рівні, недопущення порушень антикорупційного законодавства
5. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програми антикорупційного спрямування 5.1. Проводити семінари, навчання за участю державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування> Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з графіком Набуття знань щодо вимог антикорупційного законодавства
--------- 5.2. Забезпечити проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», недопущення незаконних відмов перешкоджання у доступі громадян до публічної інформації Загальний відділ апарату районної державної адміністрації постійно Удосконалення механізму доступу громадян до прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорої роботи
---------- 5.3. Організувати висвітлення в засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення їх до участі в антикорупційній діяльності Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації постійно Підвищення рівня нетерпимості у суспільстві до будь-яких проявів корупції
---------- 5.4. Організувати роботу з розміщення на місцевому телебаченні та радіо, у друкованих ЗМІ веб-сайті районної державної адміністрації відео- та аудіоматеріалів, статей з питань запобігання корупційним проявам при обслуговуванні громадян в районній державній адміністрації, правоохоронних органах, комунальних закладах, медичних та освітніх установах, надання конкретних порад громадянам щодо шляхів уникнення втягування в корупцію Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації, редакція газети «Сіверський край» (за згодою), філія НТКУ «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська» (за згодою) за погодженням Формування негативного ставлення громадян до проявів корупції
6.Процедури щодо моніторингу та періодичного перегляду програми Здійснювати постійний моніторинг порядку виконання прийнятої програми, відслідковувати зміни в законодавстві Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації постійно Вдосконалення процедур моніторингу, внесення змін до прийнятої програми в разі зміни у законодавстві
7. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи 7.1. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення авторитету державної служби та державних службовців районної державної адміністрації серед різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства, децентралізації, нетерпимості та негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації постійно Забезпечення участі громадськості у запобіганні корупції, формування позитивного іміджу державної служби, державних службовців

Керівник апарату
районної державної адміністрації Наталія Разумейко