back

Введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації»

16 березня 2023

Указом Президента України №89/2023 від 22 лютого 2023 року було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації»

Цим рішенням застосовуються строком на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до всіх банків, що зареєстровані / мають місцезнаходження в Російській Федерації, в тому числі центрального банку Російської Федерації, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестиційних фондів та інших установ, що зареєстровані / мають місцезнаходження в Російській Федерації, які надають фінансові послуги (далі - фінансові установи Російської Федерації):

1) зупинення операцій з активами, що належать фінансовим установам Російської Федерації;

2) заборона встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських відносин, з фінансовими установами Російської Федерації;

3) заборона вчинення правочинів із фінансовими установами Російської Федерації;

4) заборона підтримання ділових відносин із фінансовими установами Російської Федерації, в тому числі кореспондентських відносин, у разі відсутності активів на рахунках таких установ;

5) заборона придбання цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінансові установи Російської Федерації, за винятком відчуження (в тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави Україна;

6) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінансових установ Російської Федерації, в тому числі щодо перерахування дивідендів, процентів та інших виплат за залученими в Україну активами;

7) заборона здійснення інвестицій до / на користь фінансових установ Російської Федерації;

8) зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінансовими установами Російської Федерації;

9) заборона зарахування коштів на рахунки клієнтів - фізичних / юридичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих фінансовими установами Російської Федерації;

10) анулювання реєстрації та заборона здійснення Національним банком України реєстрації:

  • міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінансова установа Російської Федерації;
  • учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінансова установа Російської Федерації;
  • учасника - фінансової установи Російської Федерації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Забороняється фізичним та юридичним особам проводити операції, які призводять до порушення, уникнення запроваджених обмежень.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0012525-23#n2

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/89/2023#Text