back

«Конституції України – 25: хронологія та архівна хроніка»

17 червня 2021

28 червня 2021 року Україна відзначатиме 25-ту річницю Конституції України, головного нормативно-правового акта держави, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов’язки громадян. Ухвалена Верховною Радою України 1996 року Основного закону стало важливою віхою українського державотворення.

Відзначення ювілейної дати – слушна нагода донести до широкого загалу інформацію щодо перебування на зберіганні в Державному архіві Чернігівської області документальних першоджерел, що висвітлюють багатолітню історію Конституції України, як за часів радянської влади так і за роки незалежної України.

 

Тих, хто вивчає новітню історію України, в першу чергу, зацікавлять тексти всіх Конституцій України – всі вони зберігаються в науково-довідковій бібліотеці архіву: Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (14 березня 1919 року; Збірник законів УСРР. – 1919. – № 19. – Ст. 204), Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (8 липня 1929 року; Збірник законів УСРР. –1929. – № 14. – Ст. 100),  Конституція УРСР, затверджена XIV Всеукраїнським з'їздом Рад (30 січня 1937 року; газета «Більшовик». – 1937. – 1 лютого. – С. 1), Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки (3 травня 1978 року; «Відомості Верховної Ради УРСР». – 1978. – № 18. – Ст. 268), Конституція України 1996 року та Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» (23 липня 1996 року; «Відомості Верховної Ради України». – 1996. – № 30. – Ст. 141 – 142).  

 

В Державному архіві Чернігівської області зберігається низка документів, поява яких датується березнем-квітнем 1996 року, коли велася робота, зокрема й на теренах Чернігівщини, щодо роз’яснення проекту Конституції України.