Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://novgadm.cg.gov.ua/old

14 травня 2019

 

Про конфлікт інтересів

 

У разі суттєвих змін у майновому стані треба оформити повідомлення на сайті НАЗК

 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (далі — НАЗК). Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАЗК.

Рішенням НАЗК від 10.06.2016 р. № 3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 15 липня 2016 року за № 961/29091, затверджено Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

Під суттєвою зміною в майновому стані суб’єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, в якому подається повідомлення (для поточного року цей поріг становить 96 050 грн.). Якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається після переходу права власності на таке майно.

Про дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється. У цьому контексті, зокрема, розуміються випадки, коли має місце затримання виплати заробітної плати, тобто заробітна плата суб’єкту декларування нарахована, але з певних причин не виплачена.

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

Треба наголосити, що ця норма діє постійно. Адже її невиконання може призвести до порушення Закону в частині несвоєчасного подання або неподання повідомлення про суттєві зміни, яке є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, за що, зокрема, передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 172Кодексу України про адміністративні правопорушення.