Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://novgadm.cg.gov.ua/old
back

Права внутрішньо переміщених осіб

05 грудня 2017

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково.

Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання.

Профільним законом, який регулює права внутрішньо переміщених осіб є Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Ним, зокрема визначено, що для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України.

Держава вживає всіх можливих заходів, спрямованих на розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема відновленням усіх соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 установлено щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг та затверджено порядок її надання.

Передбачено й надання одноразової грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Встановлено спрощену процедуру здійснення реєстраційних дій, зокрема припинення самозайнятості, реєстрації внутрішньо переміщеною особою юридичної особи (за умов її входження до складу засновників такої юридичної особи) або реєстрації такою внутрішньо переміщеною особою фізичної особи – підприємця.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщені особи мають також право на:

єдність родини;

сприяння у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення;

інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів;

безпечні умови життя і здоров’я;

достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території їх покинутого місця проживання, а також місця їх тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;

створення належних умов для їх постійного чи тимчасового проживання;

сприяння у переміщенні їх рухомого майна та у поверненні на попереднє місце проживання;

забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;

надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;

влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;

проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;

безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення;

отримання гуманітарної та благодійної допомоги.

Взята на облік внутрішньо переміщена особа має право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування.

Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

Внутрішньо переміщені особи мають і інші права, визначені Конституцією та законами України.

Слід зауважити, що 5 січня 2017 року набрали чинності зміни до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" згідно з якими внутрішньо переміщені особи та особи, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, є суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу.

Відділ «Новгород-Сіверське бюро правової допомоги» Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги