back

Стань на варті свого серця

10 листопада 2023

У Комітеті Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування відбувся «круглий стіл» на тему: «Стань на варті свого серця - активізація заходів для подолання поведінкових факторів ризику серцево-судинних захворювань», присвячений Всесвітньому дню серця.

Представники Всесвітньої організації здоров’я, Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я, Центру громадського здоров’я та громадськості обговорили державні політики, спрямовані на запобігання серцево-судинним захворюванням.

 За підсумками роботи учасники круглого столу затвердили резолюцію, яка надає рекомендації зацікавленим сторонам для втілення політик спрямованих на зниження поширеності серцево-судинних захворювань та зокрема поведінкових факторів розвитку таких хвороб.

  1. Серцево-судинні захворювання (далі – ССЗ) є основною причиною смертності в Україні (близько 65% випадків смертей в Україні припадає на серцево-судинні захворювання).
  2. Здорове харчування, достатня фізична активність, відмова від вживання алкоголю, тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння суттєво знижують ризик виникнення ССЗ та наслідки їх прогресування.
  3. Питання профілактики ССЗ потребують міжсекторального та комплексного підходу.
  4. Роль первинної ланки надання медичної допомоги у профілактиці ССЗ є визначальною. Моніторинг факторів ризику, зокрема, внесення інформації у картку пацієнта, а також консультування з питань факторів ризику дозволить не лише виявляти проблеми у цій сфері, але й ефективно їм запобігати.
  5. Зниження рівня ССЗ сприятиме суттєвому зростанню очікуваної тривалості життя та покращенню економічної ситуації, тому це є пріоритетним завданням державної політики в охороні здоров’я.