back

Право внутрішньо переміщених осіб на безоплатну вторинну правову допомогу

28 квітня 2021

Відповідно до статті  14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

      

 

   Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

         Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

         Звернення про надання  безоплатної вторинної правової допомоги подаються  внутрішньо переміщеними особами  до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги за місцем їх фактичного проживання  незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

         Під час подання заяви про надання безоплатної вторинної правової допомоги  пред’являються паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)  та  подається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

         Перелік документів не є вичерпним. Особа, яка бажає отримати безоплатну вторинну правову допомогу, має право подати будь-який інший документ, який підтверджує її належність до суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу .

         Місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний протягом десяти днів з дня надходження звернення прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги.

         Якщо особа не має підстав для отримання безоплатної вторинної правової допомоги, місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги приймає рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги і надсилає копію цього рішення особі, яка звернулася про надання такої допомоги, з одночасним роз'ясненням порядку оскарження рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

 Внутрішньо переміщені особи мають право на отримання безоплатної вторинної правової  допомоги не більше шести разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьома дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, виданими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, одночасно.

 

Звертаємо увагу, що безоплатна правова допомога надається  Новгород-Сіверським бюро правової допомоги  за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Свободи, 12, тел.: (04658) 3-14-87.

Також  отримати безоплатну правову допомогу можна  звернувшись до  Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  з 8-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Мена,   вул. Титаренка С.,  6-А, тел.: (0244) 3-30-01.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:            0-800-213-103.