Н.-Сіверська РДА
  Анонси


  Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

  Назад

  Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відділу державної реєстрації Новгород-Сіверської районної державної адміністрації - Макосєєва Наталія Володимирівна.

  Адреса: 16000, м. Новгород-Сіверський, вул. Б.Майстренка, 6

  ІІ поверх, кабінет №25

  Тел. 2-17-77

  Прийом відвідувачів: щодня з 8-00 до 17-00, крім вихідних та святкових днів.

  Обідня перерва: з 13-00 до 14-00.

  Перелік адміністративних послуг у сфері державної реєстрації підприємництва, що надаються відділом державної реєстрації Новгород-Сіверської районної державної адміністрації


  Назва адміністративної послуги Зразок формалізованого документу
  1. Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в письмовій формі Інформаційна картка
  Запит про надання витягу
  2. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця Інформаційна картка
  Бланк заяви
  3. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Інформаційна картка
  Бланк заяви
  4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця Інформаційна картка
  Бланк заяви
  5. Державна реєстрація створення юридичної особи Інформаційна картка
  Бланк заяви
  6. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Інформаційна картка
  Бланк заяви
  7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації Інформаційна картка
  Бланк заяви
  8. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації Інформаційна картка
  Бланк заяви
  9. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи Інформаційна картка
  Бланк заяви
  10. Державна реєстрація внесення змін про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Інформаційна картка
  Бланк заяви
  11. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи Інформаційна картка
  Бланк заяви
  12. Надання документів, що містяться в реєстраційній справі, в паперовій формі. Інформаційна картка
  Запит про надання документів
  13. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи. Інформаційна картка
  14. Державна реєстрація відміни рішення про припинення юридичної особи. Інформаційна картка
  15. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи. Інформаційна картка
  16. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа. Інформаційна картка
  Бланк заяви
  17. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту. Інформаційна картка
  Бланк заяви  За державну реєстрацію справляється адміністративний збір в такому розмірі:

  0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( у 2017 році – 480 грн.) – за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

  0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( у 2017 році – 160 грн.) – за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця;

  75 відсотків адміністративного збору – за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі.

  У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.


  Реквізити рахунку щодо сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця
  Реквізити рахунку Сума

  Отримувач УК у Н-Сiв.р-нi/Н-Сіверс.р-н/22010300

  Банк отримувача ГУ ДКСУ у Чернігівській області

  Код банку (МФО ГУДКСУ) 853592

  Код отримувача (ЄДРПОУ) 38049215

  Номер рахунку: 31414501700334

  160 грн

  Реквізити рахунку щодо сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу
  Реквізити рахунку Сума

  Отримувач УК у Н-Сiв.р-нi/Н-Сіверс.р-н/22010300

  Банк отримувача ГУ ДКСУ у Чернігівській області

  Код банку (МФО ГУДКСУ) 853592

  Код отримувача (ЄДРПОУ) 38049215

  Номер рахунку: 31414501700334

  480 грн

  Відповідно до п.6 ст. 36 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів.

  Відповідно до п. 1 ст. 36Закону України від 15.05.2003 № 755-IVадміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

  За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:

  0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2017 році – 80 грн.) – за надання витягу з реєстру в паперовій формі.

  0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі.

  Відповідно до ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 січня календарного року ( у 2017 році – 1600 грн.), в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

  Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів.

  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у скорочені строки»


  Щодо прийняття повноважень у сфері державної реєстрації (від 18.05.2016)


  До уваги юридичних осіб!

  Відділ державної реєстрації Новгород-Сіверської районної державної адміністрації повідомляє, що з 2 листопада 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 № 1666-VIII, яким було внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

  Було змінено вимоги до оформлення документів, що надаються державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для проведення державної реєстрації.

  Відтепер рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

  Нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування.

  Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

  Дія абзацу першого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), а також на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

  Передавальний акт(у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

  Дія абзацу першого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

  Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до вимог законодавства підлягає нотаріальному засвідченню підпис на заяві фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників) юридичної особи, що подається для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

  Назад  20 Квітня 2017 16:30
  28 квітня о 10-00 відбудеться засідання Колегії районної державної адміністрації спільно з Президією районної ради.

  19 Квітня 2017 16:34
  26 квітня з нагоди 31-ої річниці Чорнобильської катастрофи відбудеться мітинг-реквієм. Початок об 11-00.

  07 Квітня 2017 09:49
  19 квітня 2017 року Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області буде проведений семінар з питань процедури державної реєстрації. Початок семінару о 10-30. Довідки за телефоном 2-17-77

  07 Квітня 2017 09:22
  13 квітня - виїзний день-приймальня районної державної адміністрації спільно з районною радою у с. Лоска Блистівської сільської ради

  28 Березня 2017 14:23
  31 березня у районному Будинку культури відбудеться Гуморина 2017 «Сіверщина посміхається» за участю аматорів району. Початок о 16.00.

  27 Березня 2017 12:13
  29 березня о 10-00 годині у залі засідань районної ради відбудеться семінар з питань трудового законодавства за участю спеціалістів управління Держпраці у Чернігівській області.

  21 Березня 2017 16:36
  28 березня о 10-00 відбудеться засідання Колегії районної державної адміністрації.

  21 Березня 2017 16:35
  24 березня о 10-00 на базі виконавчого комітету Будо-Вороб'ївської сільської ради відбудеться виїзна розширена нарада з питань забезпечення соціально-культурного розвитку територіальної громади, виконання бюджету, інших делегованих повноважень.

  21 Березня 2017 16:33
  23 березня о 10-00 - засідання конкурсної комісії районної державної адміністрації.

  20 Березня 2017 16:32
  21,22 березня відбудуться співбесіди з сільськими головами з питань реалізації делегованих повноважень органів виконавчої влади на підвідомчих територіях у 2016 році (за окремим графіком). Початок о 10-00.

  17 Березня 2017 09:39
  20 березня на базі Дігтярівського НВК відбудеться науково-практична конференція "Постать Івана Мазепи в національно-державотворчому контексті сучасної України" у якій візьмуть участь 70 учасників з різних куточків Чернігівщини і Сумщини. Початок заходу о 10-00.

  13 Березня 2017 09:35
  Запрошуємо всіх бажаючих, веселих, гуморних взяти участь у «Сіверській гуморині» до Дня сміху, що відбудеться 31 березня 2017 року у районному Будинку культури. За додатковою інформацією звертатися за адресою: районний Будинок культури, вул. Б. Майстренка, 4, телефон: 2-11-21; 2-13-39