Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://novgadm.cg.gov.ua/old
back

12 лютого 2013

РАЗУМЕЙКО Наталія Володимирівна,
керівник апарату районної державної адміністрації.

Громадянка України.

Народилася 05 лютого 1966 року у селі Володимирівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Освіта вища. У 1990 році закінчила Брянський педагогічний інститут за спеціальністю івчитель математики середньої школи.

20.12.2004 присвоєно 9 ранг державного службовця.

Загальний стаж роботи 28 років.

Стаж державної служби 19 років.

Трудова діяльність

 

08.1981 – 06.1985 студентка Новозибківського педагогічного училища, РФ
08.1985 – 08.1986 вчитель Шапочської початкової школи, м. Унєча, Брянської області, РФ
09.1986 – 08.1990 вчитель математики Ларинівської неповної середньої школи, Новгород-Сіверський район
08.1990 – 04.1995 методист Новгород-Сіверського методкабінету районного відділу освіти
04.1995 – 01.1996 спеціаліст І категорії Новгород-Сіверського відділу освіти
01.1996 – 08.1997 спеціаліст І категорії відділу освіти Новгород - Сіверської райдержадміністрації
09.1997 – 07.1998 завідуюча організаційним відділом Новгород-Сіверської райдержадміністрації
07.1998 – 08.1999 завідувачка відділом організаційної і кадрової роботи та з питань нагород Новгород-Сіверської районної державної адміністрації
08.1999 – 02.2000 завідувачка відділом організаційної і кадрової роботи Новгород-Сіверської райдержадміністрації
02.2000 – 12.2002 начальник відділу організаційної і кадрової роботи апарату Новгород-Сіверської райдержадміністрації
12.2002 – 03.2005 заступник голови, керівник апарату Новгород - Сіверської райдержадміністрації
07.2005 – 05.2006 головний спеціаліст відділу призначення пенсій управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області
05.2006 – 07.2010 заступник керівника апарату Новгород-Сіверської райдержадміністрації
з 07.2010 по т.ч керівник апарату Новгород–Сіверської райдержадміністрації

Керівник апарату Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області

Відповідно до чинного законодавства, Положення про апарат та Регламенту районної державної адміністрації здійснює керівництво  діяльністю апарату Новгород-Сіверської районної державної адміністрації і організовує його роботу, забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Забезпечує взаємодію апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, іншими органами виконавчої влади вищого рівня, районною радою, її виконавчим апаратом у процесі поточної діяльності.

Відає питаннями вдосконалення структури районної державної адміністрації, добору і розстановки кадрів у районній державній адміністрації, організаційної роботи її структурних підрозділів, апарату, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,  взаємодії з органами місцевого самоврядування.

Організовує планування роботи з персоналом районної державної адміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б"і "В" в апараті  районної державної адміністрації  та  її  структурних підрозділах  (крім  структурних  підрозділів зі статусом юридичних осіб  публічного  права), забезпечує прозорість та об’єктивність таких конкурсів відповідно до Закону України "Про державну службу".

Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.

Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється.

Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В" в апараті районної державної адміністрації, її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Присвоює ранги державним службовцям апарату районної державної адміністрації, її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

Приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату районної державної адміністрації, її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права),   які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", або визначає механізм реалізації вказаних повноважень.

Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" в апараті районної державної адміністрації, її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату районної державної адміністрації, її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Здійснює планування навчання персоналу апарату районної державної адміністрації, її структурних підрозділів (крім управлінь агропромислового розвитку, соціального захисту, фінансового) з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою.

Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в районній державній адміністрації, її апараті.

Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату районної державної адміністрації, її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), які не є державними службовцями, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності.

Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

Здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про державну службу"  та інших законів України.

За дорученням голови районної державної адміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями за межами району і області.

Забезпечує:

підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів;

проведення перевірок виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, голів обласної та районної державних адміністрацій;

підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації;

доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до відома виконавців;

надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

Відає питаннями доступу до публічної інформації, захисту персональних даних, проведення спецперевірок, запобігання і протидії корупції.

Відповідає за стан діловодства, обліку, звітності, роботи із зверненнями громадян і контролю в районній державній адміністрації.

Вносить пропозиції щодо структури і чисельності працівників апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень між головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації.

Готує пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Контролює в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації дотримання державними службовцями вимог законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, Регламенту районної державної адміністрації та інших документів, що регулюють організацію роботи апарату та її структурних підрозділів.

Забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, її апарату  Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної, районної державних адміністрацій.

Забезпечує розгляд звернень громадян та їх об`єднань з питань, що належать до повноважень апарату.

Здійснює управління архівною справою та діловодством.

Забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.

Координує роботу щодо забезпечення функціонування в районній державній адміністрації системи управління якістю згідно з вимогами стандарту якості ДСТУ ISO 9001-2001.

Відає питаннями впровадження заходів з децентралізації влади.

Координує в межах наданих законодавством повноважень підготовку та проведення виборів, інших форм волевиявлення громадян.

Організовує і координує в межах діючого законодавства роботу з реалізації Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, відпрацювання мобілізаційних документів.

Здійснює заходи із забезпечення виконання завдань територіальної оборони району, бере участь у плануванні, розробленні та уточненні документів плану територіальної оборони району, входить до складу штабу територіальної оборони району.

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації:

відділу організаційної роботи;

відділу управління персоналом;

юридичного відділу (з кадрових питань та внутрішньо-організаційних питань,  роботи зі зверненнями громадян);

загального відділу та контролю;

відділу Державного реєстру виборців;

відділу бухгалтерського обліку та звітності (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань);

відділу взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань);

сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань);

архівного відділу районної державної адміністрації (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань).

Відає питаннями роботи районного сектору центру управління Державної міграційної служби України в області.

У межах наданих повноважень відповідає за підготовку та подає на підпис голові районної державної адміністрації проекти розпоряджень, підписує додатки до розпоряджень.

За дорученням голови районної державної адміністрації укладає договори та інші правочини.

Має право підпису фінансових документів.

Затверджує посадові інструкції працівників апарату районної державної адміністрації, її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районної державної адміністрації
19 січня 2018 року №22

 

 

 

 

Місцезнаходження службового кабінету:
м. Новгород-Сіверський, вул. Б.Майстренка 6 , 2-й поверх, к. № 16

 

Службовий телефон:
(04658)2-14-05

Дні особистого прийому громадян:
щочетверга

 

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника апарату районної державної адміністрації Разумейко Н.В. розміщено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в розділі "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".