back

Соціально-економічне становище Чернігівcької області в січні–листопаді 2019 року

11 січня 2020

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2019р. становила 993,8 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2019р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 11987 осіб.

Порівняно із січнем–жовтнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 253 особи.

Упродовж січня–жовтня 2019р. народилися 5194 малюки. Кількість померлих склала 15543 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–жовтні 2019р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–жовтнем 2018р. зросла на 18,3% й становила 8130 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,9–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування й не перевищував 69,9% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–жовтні 2019р. порівняно   з відповідним періодом 2018р. становив 109,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–жовтня 2019р. зменшилася на 3 млн.грн (на 17,4%) та на 1 листопада 2019р. становила 14,2 млн.грн, що дорівнює 0,9% від фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2019р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили 13,1 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–жовтня 2019р.      на 1,5 млн.грн (на 12,8%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 8 млн.грн (61,1% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 листопада 2019р. становила 1249 осіб (0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 10460 грн, що на 21,4% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за жовтень 2019р.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

У січні–жовтні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 257,6 тис. домогосподарств, з них у міських   поселеннях – 178,3 тис., у сільській місцевості – 79,3 тис.

Сума призначених субсидій у січні–жовтні 2019р. становила   88,3 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 69,5 млн.грн, у сільській місцевості – 18,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в жовтні 2019р. становив 497,8 грн (у вересні 2019р. – 67,8 грн).

Крім того, у січні–жовтні 2019р. 25,2 тис. домогосподарств області було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 4,3 тис., у сільській місцевості – 20,9 тис.

Середній розмір призначеної в жовтні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3014,8 грн (у вересні 2019р. – 2637 грн).

У січні–жовтні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподар-ствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 77,3 млн.грн.

У січні–жовтні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2554,7 млн.грн, що становить 106,2% нарахованих за цей період сум (за рахунок погашення боргу попередніх періодів). За постачання електричної енергії сплачено 683,1 млн.грн.

На кінець жовтня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 416,1 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 153,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 56,1 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 43,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 13,1 млн.грн, за постачання електричної енергії –  85,1 млн.грн.

 

                                                                                    Головне управління статистики у Чернігівській області