back

Юридичне навчання для працівників районної державної адміністрації

09 липня 2019

9 липня на юридичному навчанні працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації говорили про шляхи запобігання виникненню конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Інна Беденок зазначила, що обов’язковою ознакою конфлікту інтересів є наявність впливу (можливості впливу) приватного інтересу на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання відповідних повноважень, а це може бути лише у випадку наявності у особи дискреційних повноважень. Під дискреційними повноваженнями слід вважати повноваження суб'єкта владних повноважень, під час виконання яких у особи є можливість обирати у конкретній ситуації між альтернативами, кожна з яких є правомірною. Тобто, умовно дискрецією є можливість впливу/вибору.

Типовими ситуаціями, які зумовлюють наявність приватного інтересу, є сімейні та родинні стосунки, вчинення дій (прийняття рішень) щодо себе, службові стосунки та членство у політичних партіях чи громадських організаціях.

Повідомляти про виникнення конфлікту інтересів необхідно безпосереднього керівника. Терміни - не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Начальник відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та правового забезпечення районної державної адміністрації Юрій Білий розповів про зміни у законодавстві.

                                                                          Відділ інформаційної діяльності, комунікацій

                                                                         з громадськістю та правового забезпечення

                                                                         районної державної адміністрації