13 травня 2020

ОГОЛОШЕННЯ

 

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади  генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження голови районної державної адміністрації від  28 квітня 2020 року №32-к «Про проведення конкурсу на посаду  генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області

 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне  підприємство «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:  16000, м. Новгород-Сіверський,  вул. Шевченка, 17.

 

Основні напрями діяльності: Комунальне некомерційне  підприємство «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області здійснює свою діяльність на підставі Статуту Комунального некомерційного підприємства "Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В.Буяльського" Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області  

 

 Структура Комунального некомерційного  підприємства «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.

 

 Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного  підприємства «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.

 

 Термін подання документів:

 

з 8.00 години  14 травня  2020 року до 17.00  години 28 травня  2020 року.

 

Документи претендентів приймаються за адресою: 16000, м.Новгород-Сіверський, вул. Б. Майстренка, 6, каб. 15, Сектор управління персоналом апарату Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 2-12-13, e-mail: novgadm@cg.gov.ua, контактна особа – Гончарова Тетяна Леонідівна

 

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

 

1) копія паспорта громадянина України;

 

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою кабінету Міністрів України  від  27 грудня 2017 року № 1094  (далі – Порядок), форма додається;

 

3) резюме у довільній формі;

 

4) автобіографія;

 

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку, форма додається;

 

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, а також проект плану розвитку закладу охорони здоров’я на середньострокову перспективу (три – п’ять років);

 

8) довідка про відсутність судимості;

 

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

 

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку, форма додається;

 

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку, форма додається;

 

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента:

 

– вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузь знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»

 

– стаж роботи на керівних посадах – не менше 5 років.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку, може бути представлена у друкованому та електронному вигляді та має містити проект плану розвитку на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

 

- план реформування Комунального некомерційного  підприємства «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області протягом одного року;

 

- заходи з виконання завдань Комунального некомерційного  підприємства «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників лікарні, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;

 

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Комунального некомерційного  підприємства «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області;

 

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Комунального некомерційного  підприємства «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.

 

Умови оплати праці генерального директора Комунального некомерційного  підприємства «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області із зазначенням істотних умов контракту:

 

 За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Генеральному директору нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, відповідно до фактично відпрацьованого часу виходячи з установлених:

 

1) посадового окладу у кратності 7 до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії (2480 грн)  у розмірі – 17360 гривень;

 

2) премії за підсумками роботи за квартал  та рік до одного посадового окладу.

 

Розмір премії встановлюється відповідно до Положення про преміювання за погодженням з Органам управління майном.

 

Генеральному директору  надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні та щорічна додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день тривалістю 7 календарних днів на підставі Закону України «Про відпустки», за погодженням з Органом управління майном. Одночасно з наданням щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі посадового окладу, за рішенням Органу управління.

 

 Дата проведення конкурсу:

 

 - засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться о 10.00 годині  29 травня 2020 року;

 

 - засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться о 10.00 годині  04 червня 2020 року.

Місце проведення конкурсу: м. Новгород-Сіверський, вул.Б. Майстренка, 6, Новгород-Сіверська районна державна адміністрація,  конференс–зала  (2 поверх).