Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://novgadm.cg.gov.ua/old
back

Атестація робочих місць

31 травня 2018

Укладаючи трудовий договір із працівником, роботодавець зобов’язаний проінформувати його під підпис про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про можливі наслідки їв впливу на здоров’я, а також про його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

Для того, щоб виконати цю вимогу, необхідно провести цілий комплекс досліджень, що дозволяють установити наявність або відсутність таких факторів на кожному конкретному робочому місці. Такі дослідження проводять у межах атестації робочих місць за умови праці.

Навіщо проводити атестацію

Згідно з Порядком № 442 і Методрекомендацією № 41 атестацію проводять на підприємствах і в організаціях, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників.

Зокрема, проводити атестацію робочих місць необхідно, якщо на підприємстві є роботи, професії (посади), зазначені у:

- Списку № 1 і Списку № 2 (у них перелічені роботи, професії (посади), зайнятість на яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах);

- Списку № 1290-1 (установлює, кому надаються щорічні додаткові відпустки за роботу у шкідливих та важких умовах праці);

- Переліку № 163 (визначає виробництва, цехи, професії (посади) зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня).

Порядок проведення атестації

Атестацію проводять у строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років (п. 4 Порядку № 442 і п. 1.5 Методрекомендацій № 41).

Атестацію проводить постійно діюча атестаційна комісія. Її склад і повноваження визначаються наказом керівника підприємства.

До цієї комісії рекомендується включати головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці та заробітної плати, представника первинної профспілкової організації, а в разі відсутності такого – уповноважену найманими працівниками особу.

Відповідальність за своєчасне проведення атестації покладається на керівника підприємства.

А якщо атестацію не провести? Тоді готуйтеся до штрафів, оскільки не проведення атестації робочих місць є порушенням законодавства про працю.

Документальне оформлення результатів атестації

Результати атестації робочих місць мають бути в обов’язковому порядку задокументовані. Для цих цілей використовують Карту умов праці. Форму Карти наведено в додатку 2 до Методрекомендацій № 41. При оформленні Карти керуйтеся Інструкцією із заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць від 30.11.92 № 06-41-48, розробленою Мінпраці спільно з МОЗ.

Карту підписують голова і члени комісії. Крім того, як передбачено п. 6.7 Методрекомендацій № 41, за результатами атестації складаються переліки: робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації (зокрема, на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством), підписує голова комісії за погодженням із профспілковим комітетом. Він затверджується наказом по підприємству (організації) і зберігається протягом 50 років.

Витяг з наказу додають до трудових книжок працівників, професії та посади яких внесено до переліку (п. 6.8 Методрекомендацій № 41, п. 9 Порядку № 442).

Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються на підприємстві протягом 50 років.


Новгород-Сіверське відділення управління

виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування України в Чернігівській області